KOTIPIHOJEN SUUNNITTELU-, RAKENNUS- JA HOITOTYÖTEHTÄVÄT

Unelmapiha - Suunnittele ja toteuta / 29,00€ + toimituskulut


Unelmapiha - Suunnittele ja toteuta -kirja opastaa lukijaa oman pihan suunnittelussa ja rakentamisessa. Kirja on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäisessä esitellään pihan suunnitteluun liittyviä asioita ja opastetaan suunnitteluprosessin läpi. Toisessa käydään läpi pihan toteutukseen ja hoitoon liittyviä seikkoja. Kolmannessa esitellään erityyppisiä ja -kokoisia mallipihoja, joista saa lisäiedoita oman pihan suunnitteluun ja totetutukseen. Kirjassa esitellyt menetelmät on pyritty pitämään yksinkertaisina, jotta ne soveltuisivat hyvin tee-se-itse -toteutukseen. Maanrakennus- ja asennustöissä esitellyt työmenetelmät ovat "kevennettyjä", mutta puutarhaharrastajan käyttöön riittäviä. Unelmapiha -kirjaan on koottu runsaasti kuva- ja piirrosmateriaalia havainnollistamaan pihan suunnittelua ja toteutusta. Kaikki luonnokset ja valokuvat perustuvat todellisiin toimeksiantoihin ja toteutettuihin rakennuskohteisiin. Esitellyt kohteet on valittu siten, että ne esittelevät käytännön asettamien rajojen puitteissa toteutettuja tavallisia suomalaisia pihoja.
(Olle Helling. 2006. Julkaisija Viherympäristöliitto ry. VYL -julkaisu 26.)

Att planera och anlägga trädgård – en praktisk handbok / 29,00€ + fraktkostnad

Som handledning och hjälp åt trädgårdsägaren att planera och själv styra arbetsprocessen är den här boken unik. Någon så tydlig och klar hjälpreda har tidigare inte funnits på svenska. Därför utgör den ett värdefullt tillskott till trädgårdslitteraturen och en värdefull hjälp till de många trädgårdsägare, som står i begrepp att nyanlägga eller renovera sin trädgård.

I denna bok presenteras ett tanke- och arbetssätt, som är tillämpbart i praktiskt taget varje situation. Vare sig man helt och hållet själv planerar och bygger sin trädgård eller anlitar yrkesfolk för hela eller delar av arbetet, har arbetssättet full relevans. Också som uppdragsgivare till en landskapsarkitekt eller trädgårdsanläggare måste man ju själv veta, vad man vill. Och för att komma fram till vad man vill, ger boken ett utmärkt stöd. Den ger också handledning, när man vill kontrollera pågående och utförda arbeten. Bokens innehåll bygger på en lång – mer än en generations – gedigen erfarenhet av trädgårdsplanering, anläggning och skötsel av trädgårdsanläggningar samt försäljning av växter och förnödenheter till tusentals kunder, -allt från radhustomter till ambassadträdgårdar. Alla exempel bygger på verkliga och utförda uppdrag.