KOTIPIHOJEN SUUNNITTELU-, RAKENNUS- JA HOITOTYÖTEHTÄVÄT

Selvitys laskutuskäytännöstä ja toimitusehdoista.

YLEISTÄ

Viherrakennus/puutarhanhoitotoimeksianto on prosessi, joka usein muuttuu ja kehittyy työn edetessä. Toimeksiannosta ei välttämättä tilaushetkellä ole saatavilla tarkkoja ja sitovia tietoja, koska toimeksiannon kohteen tai sen tilaajan toiveiden perusteellinen suunnittelu ja tutkiminen ovat harvoin käytännössä mahdollista, eikä se ole taloudellisesti järkevää, kun suunnittelutyön arvo suhteutetaan toimeksiannon kokonaishintaan. Tästä johtuen sovitaan toimeksiannot toimitettavaksi valtakirjanomaisesti Puutarhaliike Hellingin toimeksiantosopimusta sekä toimitusehtoja noudattaen, toimeksiantoa sen edetessä suunnitellen sekä toimeksiantajan mahdollisia toiveita noudattaen. Toimeksiantajaa tiedotetaan työn edistymisestä aina asiakkaan pyynnöstä ja aina tarpeen mukaan.

LASKUTETTAVA TYÖAIKA

Toimeksianto suoritetaan ja laskutetaan tuntilaskutustyönä.

Työmaalla kuluvan työajan lisäksi laskutettavaan työaikaan lasketaan kuuluvaksi:

Käskynjako sekä työpäivän suunnittelu
Tarvikkeiden, tuotteiden ja työkalujen kuormaus sekä purku
Henkilöstön siirtyminen työmaalle ja työmaalta takaisin
Puutarhaliike Hellingin toimesta tehdyt tavarankuljetukset
30 min ruokatauko/työmies/työpäivä


HINNOITTELU sis. alv 24 % :

Asennustyötunnit 59 € / h

Suunnittelukulut 100 € / toimeksianto.

Avant Multi pienkuormaaja 30 € / h

Työmaalle toimitetut tuotteet ja tarvikkeet ovat Puutarhaliike Hellingin omaisuutta kunnes laskut on kokonaisuudessaan maksettu.

TYÖMENETELMÄT

Toimeksiannon toteutuksessa käytetään Puutarhaliike Hellingin sopiviksi katsomia työmenetelmiä, joita sovelletaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Toimeksiannon toteutusta ei sidota mihinkään tiettyyn työohjeistukseen tai menettelyyn. (esim. VRT, VHT, tavarantoimittajien suositukset ja työohjeet tms.)

Toimeksiannosta mahdollisesti tehdyt piirrustukset ovat luonnoksia, joita käytetään suuntaa-antavasti toteutuksen tukena.

BUDJETTI

Toimeksiantosopimuksessa määritelty budjetti tarkoittaa asiakkaan myöntämää määrärahaa, jolla määritetään Puutarhaliike Hellingin kuulloisetkin valtuudet laskuttaa asiakasta. Asiakas voi muuttaa budjettia toimeksiannon edetessä. Lisäbudjetit sovitaan aina kirjallisesti. Toimeksiantosopimuksessa määritelty budjetti ei ole hintatieto, urakkahinta, eikä kustannusarvio eikä se muullakaan tavalla määritä toimeksiannon hintaa, eikä toimeksiannon etenemistä tai valmistumisastetta.

TOIMEKSIANNON HINTA

Toimeksianto toimitetaan tuntilaskutustyönä, toimeksiannon lopullinen hinta määräytyy toteutukseen kuluvan laskutettavan työajan ja toimitettujen tuotteiden ja tarvikkeiden mukaan.

Toimeksiannosta mahdollisesti annetut hintatiedot ovat aina suuntaa-antavia sekä sitoutumattomia.

AIKATAULUT

Puutarhaliike Helling toimittaa toimeksiannot pääsääntöisesti tilausjärjestyksessä. Toimeksiantojen kestoa on niiden muuttumisen ja kasvamisen takia lähes mahdoton etukäteen tietää, jonka vuoksi myös yksittäisen toimeksiannon toteutusaikaa on myös mahdoton sitovasti arvioida.

TOIMEKSIANNON IRTISANOMINEN

Kumpikin osapuoli voi halutessaan irtisanoa toimeksiannon. Mikäli toimeksianto irtisanotaan, laskutetaan irtisanomishetkeen asti tehty työ ja toimitetut tarvikkeet sopimuksen mukaisesti.

VARAUSMAKSU

Tilaushetkellä asiakas suorittaa 300 € varausmaksun, joka hyvitetään ensimmäisen varsinaisen laskun yhteydessä. Sopimuksen voimaanastuminen edellyttää varausmaksun suorittamista.

Varausmaksua EI palauteta toimeksiannon peruuntuessa.

ENNAKKOMAKSU

Töiden aloittamisen yhteydessä asiakas suorittaa erikseen sovittavan ennakkomaksun. Ennakkomaksu hyvitetään viimeisen laskun yhteydessä.

MAKSUEHDOT

Asiakasta laskutetaan viikottain. Maksuaika 2 vrk. Mikäli laskuja ei makseta ajallaan, työt keskeytetään.