KOTIPIHOJEN SUUNNITTELU-, RAKENNUS- JA HOITOTYÖTEHTÄVÄT

Sopimus tuntilaskutustyöstä

(malli)

OSAPUOLET:

Toimittaja:


Asiakas:Osapuolet sopivat pv.kk.vv seuraavasti:

Toimeksianto:

Puutarhankunnostustyötä tuntilaskutustyönä, hyväksyttyjä toimitusehtoja noudattaen.
Toimeksianto tarkennetaan paikanpäällä ennen aloitusta, sekä työn edetessä aina tarpeen mukaan.

Hinnoittelu sis. alv. 24 %:

Asennustyötunnit 59 € / h

Suunnittelukulut 100 € / toimeksianto

Avant Multi pienkuormaaja 30 € / h

Tuotteet laskutetaan yksikköhinnoilla. Mikäli tuote ei kuulu Puutarhaliike Hellingin tuotevalikoimaan ja se hankitaan vartavasten k.o. työmaata varten,
laskutetaan hankintahinta x 1,3. Työmaalle toimitetut tuotteet ja tarvikkeet ovat Puutarhaliike Hellingin omaisuutta kunnes kaikki laskut on kokonaisuudessaan maksettu.

Budjetti:

Asiakkaan myöntämä määräraha, jolla määritetään Puutarhaliike Hellingin kuulloisetkin valtuudet laskuttaa asiakasta. Asiakas voi muuttaa budjettia toimeksiannon edetessä. Lisäbudjetit sovitaan aina kirjallisesti. Budjettia ei voi alentaa jo toteutuneen laskutuksen arvon alle. Budjetti EI määritä toimeksiannon hintaa.

Sovittu alkubudjetti _______ €

Laskutuskäytäntö sekä maksuehdot:

Tilaushetkellä asiakas suorittaa 300 € varausmaksun, joka hyvitetään ensimmäisen varsinaisen laskun yhteydessä. Sopimuksen voimaan astuminen edellyttä varausmaksun suorittamista.

Varausmaksua EI palauteta toimeksiannon peruuntuessa. Varausmaksu maksetaan tilille FI48 8000 1871 3865 62.

Asiakasta laskutetaan viikottain, maksuaika 2 vrk. Mikäli laskuja ei makseta ajallaan, työt keskeytetään.

Ennakkomaksu:

Ennen töiden aloitusta asiakas suorittaa ennakkomaksun, _______ joka hyvitetään viimeisen laskun yhteydessä.

Aikataulu:

Sopimuksen sitovuus, muutokset ja sopimuksen purkaminen:

Sopimus sitoo osapuolia vain toimitettujen työtuntien ja tarvikkeiden osalta. Sopimus ei sido Asiakasta tilaamaan, eikä Puutarhaliike Helling:iä toimittamaan mitään tiettyä työmäärää, tuotetta tai kokonaisratkaisua. Sopimus perustuu tilaushetkellä vallitseviin olosuhteisiin eikä estä toimeksiannon muuttamista. Molempien osapuolten tulee hyväksyä toimeksinantoon tehdyt muutokset. Kumpikin osapuoli voi halutessaan purkaa sopimuksen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

Allekirjoitukset:

_________________________________ _____________________________

Puutarhaliike Helling

Espoon Park Expo Oy