KOTIPIHOJEN SUUNNITTELU-, RAKENNUS- JA HOITOTYÖTEHTÄVÄT

Kotikäynti:

Kotikäynnin tarkoitus on luoda pohja asiakkaan pihaa koskevalle päätöksenteolle.
Kotikäynnillä käydään läpi pihan ongelmia, tuodaan esiin erilaisia ratkaisuvahtoehtoja sekä selvitetään kulurakennetta.
Käynnin aikana esitellään tarpeen mukaan Puutarhaliike Hellingin toimintaa sekä toimitusehtoja. Käynti kestää n.1h matkoineen.
Kotikäynnin tilaaminen ei sido ”PIHA KUNTOON” -projektiin, päätöksen projektin jatkosta sekä laajuudesta voi tehdä rauhassa neuvontakäynnin jälkeen.
Vaikka kotikäynti on osa kokonaisuutta, jota kutsumme ”PIHA KUNTOON”-projektiksi, voivat kotipuutarhurit ja ”tee se itse” miehet/naiset hyödyntää kotikäyntiä tukena omille projekteilleen. Kotikäynti maksaa 100€. Maksu suoritetaan etukäteen tilille tai käteisellä käynnin yhteydessä.